Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování
PDF ODT DOCX

Osobní list žáka
PDF ODT DOC

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
PDF ODT DOCX

Žádost o dodatečný odklad školní docházky
PDF ODT DOC

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání
PDF ODT DOCX

Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka
PDF ODT DOCX

Žádost o uvolnění žáka z vyučování – 1. stupeň
PDF ODT DOCX

Žádost o uvolnění žáka z vyučování – 2. stupeň
PDF ODT DOC

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
PDF ODT DOCX

Žádost o přednostní stravování
PDF DOCX

Žádost o uvolnění z vyučování z důvodu tréninku
PDF DOC

Žádost o přijetí žáka do školy
PDF DOCX ODT