Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Zaměstnanci školy

Konzultační hodiny

Konzultace si prosím domluvte individuálně přes e-mail nebo ežk.

 

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň (zástupce statutárního orgánu) martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Irena Vokrojová, výchovná poradkyně pro II. stupeň a vedoucí ŠPP irena.vokrojova@zskridlovicka.cz


Provozní zaměstnanci

Ing. Radka Bobková, ekonomka radka.bobkova@zskridlovicka.cz

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Michaela Zítková, sekretářka michaela.zitkova@zskridlovicka.cz


Školní psycholog

Mgr. David Kříž, david.kriz@zskridlovicka.cz


Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ ivana.resslova@zskridlovicka.cz

Blanka Martinovská blanka.martinovska@zskridlovicka.cz

Mgr. Hana Muchová hana.muchova@zskridlovicka.cz

Jitka Vechetová jitka.vechetova@zskridlovicka.cz

Blanka Zábojová


1. stupeň

Mgr. Barbora Balášová, II.C barbora.balasova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Čagalová nadezda.cagalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, I.A  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, IV.A  jitka.hajska@zskridlovicka.cz

Anna Jašková anna.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, IV.B  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Ivana Julínková, I.C ivana.julinkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Sandra Látalová, III.A sandra.latalova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová  jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Kolajová, V.B katerina.kolajova@zskridlovicka.cz

Nikol Kottová, V.C  nikol.kottova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, IV.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Klára Nitče, II.A klara.nitce@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň

Mgr. Dana Nováčková, III.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, II.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, III.B petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Yveta Škorpíková yveta.skorpikova@zskridlovicka.cz

Bc. Petra Štursová petra.stursova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eliška Tušlová, V.A eliska.tuslova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Vávrová eva.vavrova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, I.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz


Speciální pedagogové

Mgr. Andrea Konečná, výchovná poradkyně pro I. stupeň andrea.konecna@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.  gabriela.hrazska@zskridlovicka.cz


Asistenti pedagoga
Bc. Zuzana Blahová, I.A zuzana.blahova@zskridlovicka.cz

Eliška Byrtusová, I.C eliska.byrtusova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová, II.B drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Horáčková, DiS., VII.B michaela.horackova@zskridlovicka.cz

Markéta Jasná, školní asistentka marketa.jasna@zskridlovicka.cz

Jindřiška Jobová, IV.C jindriska.jobova@zskridlovicka.cz

Mgr. Ivana Klašková, VII.C ivana.klaskova@zskridlovicka.cz

Bc. Ondřej Kouba, IX.C ondrej.kouba@zskridlovicka.cz

Kateřina Kubíková, VI.A katerina.kubikova@zskridlovicka.cz

Michaela Kukulová, IV.A michaela.kukulova@zskridlovicka.cz

Bc. Denisa Navrkalová, IX.C denisa.navrkalova@zskridlovicka.cz

Veronika Nešpůrková, III.A veronika.nespurkova@zskridlovicka.cz

Jana Pavlíková, VIII.C jana.pavlikova@zskridlovicka.cz

Romana Pelcová, III.C romana.pelcova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Pelikánová, VIII.A  sona.pelikanova@zskridlovicka.cz

Kateřina Sommerová katerina.sommerova@zskridlovicka.cz

Ing. Jana Stanová, II.C jana.stanova@zskridlovicka.cz

Marta Šebestová, DiS., II.A marta.sebestova@zskridlovicka.cz

Bc. Adam Xaver Šich, VII.A adamxaver.sich@zskridlovicka.cz

Marie Tomanová, VI.B a IX.B marie.tomanova@zskridlovicka.cz

Ing. Romana Tučková, I.A romana.tuckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, IV.B alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Lenka Vondráčková, VIII.B   lenka.vondrackova@zskridlovicka.cz
vedoucí asistentů

Ing. Vladimíra Vítová, IX.A vladimira.vitova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jaroslava Vitteková, V.C jaroslava.vittekova@zskridlovicka.cz

Aneta Vomelová, VI.B aneta.vomelova@zskridlovicka.cz


2. stupeň

Mgr. Doris Adlerová, IX.C doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Barbora Dvořáková, druhý pedagog IX.A barbora.dvorakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Markéta Formánková, VI.A marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Motyčková, VII.C helena.motyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Anna Haisová, VIII.A anna.haisova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, IX.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jakub Hrbáček, VI.B jakub.hrbacek@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Kalandříková lucie.kalandrikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, VII.B ales.kottek@zskridlovicka.cz

Bc. Ondřej Kouba ondrej.kouba@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Jitka Mikšová jitka.miksova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková, VII.A radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, VIII.C sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá  jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, IX.A  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Irena Vokrojová irena.vokrojova@zskridlovicka.cz
výchovná poradkyně pro II. stupeň a vedoucí ŠPP

Mgr. Jan Voříšek, VIII.B  jan.vorisek@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, VI.C pavla.weissova@zskridlovicka.cz


Školní družina

Martina Hronová, DiS. martina.hronova@zskridlovicka.cz
vedoucí vychovatelů

Jarmila Fousková jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Bc. Lenka Jemelková lenka.jemelkova@zskridlovicka.cz

Leokadie Karolová leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Nešpůrková veronika.nespurkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Sommer katerina.sommer@zskridlovicka.cz

Jana Štěpaníková jana.stepanikova@zskridlovicka.cz

Ing. Martina Valošková martina.valoskova@zskridlovicka.cz

Anna Vildová anna.vildova@zskridlovicka.cz