Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Zaměstnanci školy

Konzultační hodiny

Konzultace si prosím domluvte individuálně přes e-mail nebo ežk.

 

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň (zástupce statutárního orgánu) martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Irena Vokrojová, výchovná poradkyně pro II. stupeň a vedoucí ŠPP irena.vokrojova@zskridlovicka.cz


Provozní zaměstnanci

Ing. Radka Bobková, ekonomka radka.bobkova@zskridlovicka.cz

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Michaela Zítková, sekretářka michaela.zitkova@zskridlovicka.cz


Školní psycholog

Mgr. David Kříž, david.kriz@zskridlovicka.cz


Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Blanka Martinovská

Mgr. Hana Muchová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová


1. stupeň

Mgr. Barbora Balášová, I.C barbora.balasova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Čagalová nadezda.cagalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, II.A  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, III.A  jitka.hajska@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň

Mgr. Alžběta Chromíková, I.A  alzbeta.chromikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, III.B  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Ivana Julínková, druhý pedagog I.C ivana.julinkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Sandra Látalová, V.C sandra.latalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Marika Lleshi, IV.C marika.lleshi@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová  jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, III.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Klára Nitče, V.A klara.nitce@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, II.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, I.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, II.B petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Schwab, IV.B lucie.schwab@zskridlovicka.cz

Bc. Petra Štursová petra.stursova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eliška Tušlová, IV.A eliska.tuslova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Vávrová eva.vavrova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, V.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka


Speciální pedagogové

Mgr. Andrea Konečná, výchovná poradkyně pro I. stupeň andrea.konecna@zskridlovicka.cz

Mgr. Sylva Úlehlová sylva.ulehlova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.  gabriela.hrazska@zskridlovicka.cz


Asistenti pedagoga

Mgr. Doris Adlerová, VIII.C  doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Cikalová, IV.C jana.cikalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS., VIII.C  michaela.buchbergerova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová, III.A drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Horáčková, DiS., VI.B michaela.horackova@zskridlovicka.cz

Jindřiška Jobová, III.C jindriska.jobova@zskridlovicka.cz

Andrea Kapuciánová, V.B andrea.kapucianova@zskridlovicka.cz

Mgr. Ivana Klašková, VI.C ivana.klaskova@zskridlovicka.cz

Bc. Ondřej Kouba, VIII.B ondrej.kouba@zskridlovicka.cz

Mgr. Vlasta Mihalíková, IX.A vlasta.mihalikova@zskridlovicka.cz

Denisa Navrkalová, VIII.B denisa.navrkalova@zskridlovicka.cz

Romana Pelcová, II.C romana.pelcova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Pelikánová, VII.A  sona.pelikanova@zskridlovicka.cz

Petra Petlachová, II.A petra.petlachova@zskridlovicka.cz

Jana Prokešová, V.A jana.prokesova@zskridlovicka.cz

Mgr. Milada Pytelová, VII.C milada.pytelova@zskridlovicka.cz

Marta Šebestová, DiS., I.A marta.sebestova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, III.B alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Lenka Vondráčková, VII.B  lenka.vondrackova@zskridlovicka.cz

Ing. Vladimíra Vítová, VIII.A vladimira.vitova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Zichová, IV.C eva.zichova@zskridlovicka.cz


2. stupeň

Mgr. Doris Adlerová doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Barbora Dvořáková, druhý pedagog VIII.A barbora.dvorakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Motyčková, VI.C helena.motyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. michaela.buchbergerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Anna Haisová, VII.A anna.haisova@zskridlovicka.cz

Mgr. Barbora Hašková, VII.B barbora.haskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VIII.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, VI.B ales.kottek@zskridlovicka.cz

Bc. Ondřej Kouba ondrej.kouba@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Jiřina Kubešová jirina.kubesova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Mikšová, IX.B jitka.miksova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková, VI.A radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková, IX.A  daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., VIII.C martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, VII.C sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá  jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VIII.A  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová irena.vokrojova@zskridlovicka.cz
výchovná poradkyně pro II. stupeň a vedoucí ŠPP

Mgr. Jan Voříšek  jan.vorisek@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, IX.C pavla.weissova@zskridlovicka.cz


Školní družina

Martina Hronová, DiS., vedoucí vychovatelka martina.hronova@zskridlovicka.cz

Bc. et Bc. Markéta Formánková marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Leokadie Karolová leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

Kateřina Kubíková katerina.kubikova@zskridlovicka.cz

Radmila Mifková  radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Plávková katerina.plavkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Polášková veronika.polaskova@zskridlovicka.cz