Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Zájmové kroužky


Šachový kroužek
První hodina: 6. 10. 2022 od 14:00 do 15:00 h. Poté každý čtvrtek ve stejném čase.
Kdo: Děti z 1. až 4. třídy.
Cena za pololetí: 970 Kč
Kontakt:
Jaroslav Bureš
Tel. +420 792 775 158
Mail: jaroslav.bures@hribata.cz
Webové stránky: www.hribata.cz


Florbalový kroužek – anotace