Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Kontakty a úřední hodiny

Název právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
Zřizovatel školy
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69
Den vzniku: 1. 7. 1993
Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Přesná adresa školy
Základní škola a mateřská škola Brno
Křídlovická 30b, 603 00 Brno
IČO: 485 12 630


Bankovní účet školy
KB Brno–město
29538621/0100


Kancelář školy
telefon: 543 212 716 nebo 730 158 134
email: kancelar@zskridlovicka.cz

Podatelna
Úřední hodiny
dny se školní výukou: pondělí–pátek 8.00–12.00 h
období školních prázdnin: středa 9.00–12.00 h

Elektronická podatelna
epodatelna@zskridlovicka.cz
Informace o pravidlech pro přijímání
elektronických dokumentů viz

ID datové schránky: vqnmbyb


První stupeň sborovna
telefon: 543 212 812 nebo 605 253 894


Mateřská škola
Ivana Resslová, skolka@zskridlovicka.cz
tel. 543 213 367


Školní družina
Martina Hronová, DiS., vedoucí vychovatelka
martina.hronova@zskridlovicka.cz
pondělí 16.00–16.30 h, ŠD domeček
telefon: 733 530 198


Školní jídelna
telefon: 543 213 232
Stránky školní jídelny


Rada sdružení rodičů
email: kridlo@zskridlovicka.cz

Ředitelka školy
RNDr. Jarmila Bavlnková, jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: úterý 14.00–16.00 h, ředitelna školy
telefon: 605 947 828 


Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Mgr. Jana Drexlerová, jana.drexlerova@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: středa 14.00–16.00 h, kancelář ZŘ
telefon: 730 150 277


Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Mgr. Martina Šatinská, martina.satinska@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: pondělí 14.00–16.00 h, kancelář ZŘ
telefon: 733 578 778

Výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Andrea Konečná, andrea.konecna@zskridlovicka.cz


Výchovná poradkyně pro II. stupeň a vedoucí ŠPP
Mgr. Irena Vokrojová, irena.vokrojova@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: čtvrtek 14.00–16.00 h, kabinet VP


Školní psycholog
Mgr. David Kříž, david.kriz@zskridlovicka.cz
telefon: 730 150 288

 

 

 

 

 

 

Omluvy žáků
denně od 7.20 h, tel. 543 212 716
Úřední hodiny
pondělí 14.00–16.00 h – Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
úterý 14.00–16.00 h – RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy
středa 14.00–16.00 h – Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
čtvrtek 14.00–16.00 h – Mgr. Irena Vokrojová, výchovná poradkyně

Po telefonické domluvě nebo e-mailem je možné si sjednat schůzku i v jiných termínech.