Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Zápisy a přestupy

Zápis do MŠ

Zápis do 1. třídy

Přijímací zkoušky do 6. třídy

Přestup do naší školy

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Zákonní zástupci žáka, před podáním žádosti o přestup, kontaktujte někoho z vedení naší školy (viz kontakty) a informujte se, zda je tento přestup možný. Určujícím faktorem jsou kapacitní možnosti školy. Zvažte také možný rozdíl ve vyučovacím jazyku a výuku matematiky, která u nás v některých ročnících probíhá dle metody profesora Hejného. Při přestupu do třídy s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů je nutné také úspěšné zvládnutí vstupního testu.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy, podejte písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí v kanceláři školy nebo k dispozici ke stažení zde:

PDF DOCX ODT