Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Nadané děti

Naše škola se systematicky věnuje nadaným dětem od roku 2006. Úzce spolupracuje s pedagogickou a psychologickou poradnou, Mensou ČR a dalšími organizacemi. Školní vzdělávací program respektuje typ nadání dítěte již od raného věku.