Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

1. stupeň

Vzdělávání v rámci naší primární školy charakterizujeme třemi základními principy: volnost, která vede žáky krůček po krůčku k zodpovědnosti; samostatnost, využívanou při vlastním učení se pracovat; a v neposlední řádě též spolupráce, nedílné součásti práce v kolektivu.

Jsme daltonskou školou. Opíráme se o daltonské plány již od prvního ročníku. Pro vaše děti vytváříme vstřícné, podnětné a bezpečné prostředí. Máme patnáct let zkušeností práce s žáky, kteří mají studijní potenciál a přiměřenou motivaci. Nabízíme zkušený tým velice kvalitních pedagogů, kteří své řemeslo umí, věnují se mu s nadšením a mají jej rádi. Ve své práci využíváme nejnovější edukativní postupy a metody. Skupinové, kooperativní a projektové vyučování je pro nás samozřejmostí. S žáky pracujeme individuálně v rámci skupiny. Kvalitní výuka anglického jazyka u nás probíhá již od prvního ročníku.

Na 1. stupni v rámci tělesné výchovy jsou organizovány opakované lekce plavání a bruslení. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

Hodnocení vzdělávání v naší škole probíhá primárně formou kvantitativní (známkování) a kvalitativní (slovní hodnocení) v průběhu každé vyučovací hodiny. Žáci jsou také vedeni  k sebereflexisebehodnocení.

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí v oblasti osobnostní, vědomostní a dovednostní. Rozvíjíme jejich sociální dovednosti, matematické a logické myšlení, komunikační a jazykové dovednosti.

Třídní učitelé – 1. stupeň 2023/2024