Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Školní družina

Informace o přijetí žáků do ŠD pro školní rok 2024/2025

 

  • Děti, které v příštím školním roce 2024/2025 budou žáky druhých a třetích ročníků a jejichž zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněnou Přihlášku do zájmového vzdělávání do středy 5.6. 2024, jsou tímto pro školní rok 2024/2025 do školní družiny přijati.

 

  • Zákonní zástupci dětí, které budou v příštím školním roce 2024/2025 žáci čtvrtých ročníků, mohou odevzdávat přihlášky v termínu 26.8. – 2.9. 2024 (včetně).  Přihlášku je možné odevzdat osobně do ŠD Domeček, vhozením do schránky u hlavního vstupu do školy, nebo oskenovanou prostřednictvím e-mailu vedoucí vychovatelce.  V případě velkého zájmu bude o přijetí do ŠD rozhodovat los.

 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:00– 7:35 (poté děti přechází do šaten a do tříd)
Odpolední družina: 11:40–17:00

Kontakty

Martina Hronová, DiS., vedoucí vychovatelka
Konzultační hodiny: pondělí 16:00–16:30, ŠD Domeček
Tel.: 735 127 450
E-mail: martina.hronova@zskridlovicka.cz

I. oddělení (I.A): Mgr. Kateřina Sommer, katerina.sommer@zskridlovicka.cz
II. oddělení (I.B): Martina Hronová, DiS., martina.hronova@zskridlovicka.cz
III. oddělení (I.C): Lenka Jemelková, lenka.jemelkova@zskridlovicka.cz
IV. oddělení (II.A): Jana Štěpaníková, jana.stepanikova@zskridlovicka.cz
V. oddělení (II.B): Drahomíra Heger Loukotová, drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz
VI. oddělení (II.C): Jarmila Fousková, jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz 
VII. oddělení (III.A): Veronika Nešpůrková , veronika.nespurkova@zskridlovicka.cz
VIII. oddělení (III.B): Anna Vildová, anna.vildova@zskridlovicka.cz
IX. oddělení (III.C): Leokadie Karolová, leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

 

Režim dne v ŠD

Od 11:40
11:40–12:00 přechod dětí do ŠD, docházka, hygiena
12:00–12:30 oběd (hygiena, stolování, upevňování návyků slušného chování u jídla)
12:30–12:45 odpočinkové a zájmové činnosti
12:45–13:00 odchody z ŠD
13:00–13:45 odpočinkové a zájmové činnosti
13:45–14:00 odchody z ŠD
14:00–15:00 zájmové a rekreační činnosti včetně pobytu venku
15:00–17:00 vyzvedávání z ŠD, individuální aktivity, spojování oddělení

Od 12:35
12:35–13:00 přechod dětí do ŠD, docházka, hygiena
13:00–13:30 oběd (hygiena, stolování, upevňování návyků slušného chování u jídla)
13:30–13:45 odpočinkové a zájmové činnosti
13:45–14:00 odchody z ŠD
14:00–15:00 zájmové a rekreační činnosti včetně pobytu venku
15:00–17:00 vyzvedávání z ŠD, individuální aktivity, spojování oddělení

Zájmové kroužky

Nabídku zájmových kroužků najdete zde. Většina kroužků probíhá pod vedením externích organizací a lektorů. Děti jsou z družiny předávány lektorům a vraceny zpět do družiny. Prosíme, abyste vychovatelkám průběžně hlásili případné změny (přihlášky, odhlášky apod.) týkající se kroužků.

 

Vyzvedávání dětí z ŠD

  • Vyzvedávání ze ŠD je možné pouze pomocí čipového systému Bellhop (kromě ŠD Domeček a ŠD Byteček). Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.
  • Pokud se Vám bude zdát, že Vaše dítě dlouho nejde a na terminálu se zobrazí dítě propuštěno, tak ve třídě už není. Poučte prosím Vaše dítě, aby se v šatně zbytečně nezdržovalo.
  • V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo samostatně ze ŠD (a tento čas nemá uvedený na přihlášce) je nutné vypsat řádnou omluvenku. Omluvenka musí obsahovat: datum, čas odchodu, formulace „dítě odchází samo“ a „přebírám zodpovědnost“, podpis.
  • Samostatný odchod můžete také zadat do systému Bellhop přes tento odkaz: https://zskridlovicka.bellhop.cz/is. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do EŽK.
  • Na telefonickou žádost zákonných zástupců o propuštění samotného účastníka zájmového vzdělávání ze školní družiny nebude brán zřetel.

Vyzvedávací časy

Konec vyučování v 11:40 (po 4. vyuč. hodině): 12:45–13:00, 13:45–14:00, 15:00–17:00
Konec vyučování v 12:35 (po 5. vyuč. hodině): 13:45–14:00, 15:00–17:00

Organizace ŠD 2022-23 vše

 

Úplata za vzdělávání

  • Úplata za školní družinu činí 300 Kč za měsíc. Splátka za jednotlivé pololetí činí 1 500 Kč, na celý školní rok 3 000 Kč.
  • Informace k platbě obdržíte přes EŽK během měsíce září.

 

Vnitřní řád ŠD, Školní vzdělávací program ŠD

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny vnitřním řádu školní družiny. Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Byteček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

 

Formuláře ke stažení

Omluvenka z ŠD

Přihláška do ŠD

Odhláška z ŠD

Samostatné odchody ze ŠD