Školní družina

Organizace ŠD - na web

Otevřít


Provoz školní družiny: 6.00–17.00 h


Chcete-li přihlásit vaše dítě do školní družiny je zapotřebí vypsat a následně odevzdat :

1. Přihlášku k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je ke stažení na  web. stránkách školy zde, pro příští školní rok 2021/2022 poté na tomto odkazu

2. od 1. září 2020 je na  naší škole uveden do provozu  čipový systém  BELLhop (základní informace jsou na stránkách ŠD). Tento elektronický systém slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Potřebný formulář Protokol k čipu je ke stažení na webových stránkách školy zde.

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka,
radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Byteček
Tel.: 733 530 198

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Byteček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovateli/ce ŠD.

Bez uvedení příjmení vychovatele/lky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny.

Aktuality ze školní družiny