Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:00–8:00 (příchod dětí do ranní družiny je možný do 7:30)
Odpolední družina: 11:40–17:00

 

Kontakty

Martina Hronová, DiS., vedoucí vychovatelka
Konzultační hodiny: pondělí 16:00–16:30, ŠD Domeček
Tel.: 733 530 198
E-mail: martina.hronova@zskridlovicka.cz

I. oddělení (I.A): Radmila Mifková, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
II. oddělení (I.B): Martina Hronová, DiS., martina.hronova@zskridlovicka.cz
III. oddělení (I.C): Jarmila Fousková, jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz
IV. oddělení (II.A): Kateřina Kubíková, katerina.kubikova@zskridlovicka.cz
V. oddělení (II.B, část IV.A): Mgr. Veronika Polášková, veronika.polaskova@zskridlovicka.cz
VI. oddělení (II.C): Leokadie Karolová, leokadie.karolova@zskridlovicka.cz
VII. oddělení (III.A, IV.C, část IV.A): Bc. et Bc. Markéta Formánková, marketa.formankova@zskridlovicka.cz
VIII. oddělení (III.B, IV.B): Drahomíra Heger Loukotová, drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz
IX. oddělení (III.C): Mgr. Kateřina Plávková, katerina.plavkova@zskridlovicka.cz

 

Režim dne v ŠD

Od 11:40
11:40–12:00 přechod dětí do ŠD, docházka, hygiena
12:00–12:30 oběd (hygiena, stolování, upevňování návyků slušného chování u jídla)
12:30–12:45 odpočinkové a zájmové činnosti
12:45–13:00 odchody z ŠD
13:00–13:45 odpočinkové a zájmové činnosti
13:45–14:00 odchody z ŠD
14:00–15:00 zájmové a rekreační činnosti včetně pobytu venku
15:00–17:00 vyzvedávání z ŠD, individuální aktivity, spojování oddělení

Od 12:35
12:35–13:00 přechod dětí do ŠD, docházka, hygiena
13:00–13:30 oběd (hygiena, stolování, upevňování návyků slušného chování u jídla)
13:30–13:45 odpočinkové a zájmové činnosti
13:45–14:00 odchody z ŠD
14:00–15:00 zájmové a rekreační činnosti včetně pobytu venku
15:00–17:00 vyzvedávání z ŠD, individuální aktivity, spojování oddělení

Zájmové kroužky

Nabídku zájmových kroužků najdete zde. Většina kroužků probíhá pod vedením externích organizací a lektorů. Děti jsou z družiny předávány lektorům a vraceny zpět do družiny. Prosíme, abyste vychovatelkám průběžně hlásili případné změny (přihlášky, odhlášky apod.) týkající se kroužků.

 

Vyzvedávání dětí z ŠD

  • Vyzvedávání ze ŠD je možné pouze pomocí čipového systému Bellhop (kromě ŠD Domeček a ŠD Byteček). Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.
  • Pokud se Vám bude zdát, že Vaše dítě dlouho nejde a na terminálu se zobrazí dítě propuštěno, tak ve třídě už není. Poučte prosím Vaše dítě, aby se v šatně zbytečně nezdržovalo.
  • V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo samostatně ze ŠD (a tento čas nemá uvedený na přihlášce) je nutné vypsat řádnou omluvenku. Omluvenka musí obsahovat: datum, čas odchodu, formulace „dítě odchází samo“ a „přebírám zodpovědnost“, podpis.
  • Samostatný odchod můžete také zadat do systému Bellhop přes tento odkaz: https://zskridlovicka.bellhop.cz/is. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do EŽK.
  • Na telefonickou žádost zákonných zástupců o propuštění samotného účastníka zájmového vzdělávání ze školní družiny nebude brán zřetel.

Vyzvedávací časy

Konec vyučování v 11:40 (po 4. vyuč. hodině): 12:45–13:00, 13:45–14:00, 15:00–17:00
Konec vyučování v 12:35 (po 5. vyuč. hodině): 13:45–14:00, 15:00–17:00

 

Úplata za vzdělávání

  • Úplata za školní družinu činí 200 Kč za měsíc.
  • Platba za 1. pololetí je splatná nejpozději do 15. 10. 2022 a činí 1 000 Kč.
  • Platba za 2. pololetí je splatná nejpozději do 15. 2. 2023 a činí 1 000 Kč.
  • Úplatu za vzdělávání ve školní družině můžete uhradit i za celý školní rok, nemusí být rozdělena na dvě uvedené splátky. Pokud budete platit úhradu za celý školní rok je potřeba ji uhradit do 15. 10. 2022.

 

Vnitřní řád ŠD, Školní vzdělávací program ŠD

Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny vnitřním řádu školní družiny. Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Byteček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

 

Formuláře ke stažení

Omluvenka ze školní družiny

Přihláška do školní družiny

Odhláška ze školní družiny