Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024

Pro tento školní rok jsou plánovány změny v systému přijímacího řízení. Je tedy možné, že u některých dat a informací dojde ke změnám.

V případě zájmu o studium na škole s talentovou zkouškou a obory konzervatoří jsou důležité následující termíny (zde se změny neočekávají):

podání přihlášek do 30. listopadu 2023

vyzvednutí zápisového lístku do 30. listopadu 2023 (návrh na zrušení zápisových lístků)

talentová zkouška od 2. do 15. ledna 2024 (umělecké obory), od 15. do 31. ledna 2024 (konzervatoře)
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. října 2023)

 

Pro uchazeče o studium na gymnáziu se sportovní přípravou jsou podstatné níže uvedené termíny.

podání přihlášek do 30. listopadu 2023

vyzvednutí zápisového lístku do 30. listopadu 2023 (návrh na zrušení zápisových lístků)

talentová zkouška od 2. ledna do 15. února 2024
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. října 2023)

jednotná zkouška 12., 15. dubna 2024

 

Termíny rozhodné pro uchazeče o studium čtyřletého oboru bez talentové zkoušky s maturitní zkouškou jsou uvedeny zde:

podání přihlášek do 1. března 2024 (navrhován termín 20. února 2024)

vyzvednutí zápisového lístku do 15. března 2024 (návrh na zrušení zápisových lístků)

jednotná zkouška 12., 15. dubna 2024
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. ledna 2024)

školní zkouška od 12. do 28. dubna 2024 

náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky 29., 30. dubna 2024

 

Uchazeče o obory s výučním listem budou zajímat následující termíny:

podání přihlášek do 1. března 2024 (navrhován termín 20. února 2024)

vyzvednutí zápisového lístku do 15. března 2024 (návrh na zrušení zápisových lístků)

školní zkouška od 22. do 30. dubna 2024
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. ledna 2024)

 

Následují termíny platné pro zájemce o studium na šestiletém či osmiletém gymnáziu:

podání přihlášek do 1. března 2024 (navrhován termín 20. února 2024)

vyzvednutí zápisového lístku do 15. března 2024 (návrh na zrušení zápisových lístků)

jednotná zkouška 16., 17. dubna 2024
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. ledna 2024)

 

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory (u ostatních oborů navrhována možnost podání 3 přihlášek).

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Pro vážné důvody může uchazeč nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Po uznání omluvy koná zkoušku v náhradním termínu.

Úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.