Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Školní řád a pravidla