Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Kontakt

Základní a mateřská škola Brno, příspěvková organizace
Křídlovická 30b, Brno 603 00

Vedoucí učitelka: Ivana Resslová

IČ: 48512630

Telefon: 543 213 367, 734 573 115

e-mail: skolka@zskridlovicka.cz