Poslední předvánoční klub

Poslední předvánoční klub

Klubáci říkají nejen dobrý den :-), ale i děkuji :-)))

Každý z nás si už určitě zvyká na novou číslici našeho letošního roku. Rok 2024 se objevuje téměř na všech tabulích v našich třídách. Před ní si přejeme hezký den, chceme, aby nám všechno vycházelo podle našich přání a abychom se rádi a často potkávali nejen ve škole, ale i mimo vyučování. 

Radost z potkávání se mezi sebou má i jedna skupina dětí ve věku 6 až 11 let. Ano, prvňáčci, druháčci, třeťáci, čtvrťáci i páťáci. Dokonce za nimi přijíždí až z Hustopečí jedna velice šikovná pětiletá holčička. Jsou to klubáci a každý druhý pátek odpoledne se potkávají se svými vedoucími a těší se na nové informace, hry, na nová místa,… Mají touhu rozšiřovat a prohlubovat si svoje vědomosti a dovednosti. A že se jim daří.

Před Vánoci jsme se sešli aspoň o přestávce, abychom si popřáli hezké svátky a v novém roce 2024 jenom to nejlepší. Naše vzájemné přání umocnily i dárky. Vstupenka pro každého do VIDA centra a …

…a perníček „Klub dětí a jejich rodičů”. Za ten všichni děkují rodičům Apolenky z I.B třídy. Ti ho nejen upekli, ale vytvořili i formu pro vykrajování perníčků „někdy příště”. My jako vedoucí jsme moc rádi, že se naplňuje podstata názvu našeho klubu. Rodiče klubáků jsou s námi, i když nemusí být v pátek odpoledne právě tam, kde jsme my. 

Poděkování patří i dalším rodičům, kteří nabízejí zajímavé aktivity na svých pracovištích, podporují nás materiálně i finančně a vztah k „našemu klubu” mají takový, že klub je skutečně nás všech klubáků.

Srdečně si tak přejeme opravdu dobrý den a děkujeme všem.

Za všechny klubáky jejich vedoucí

PaedDr. Jana Klodnerová

Mgr. Terezie Veselá

Mgr. Aleš Kottek