Klub v originální knihovně

Klub v originální knihovně

V pátek jsme s klubem navštívili knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Už cesta přeplněnou tramvají byl zážitek – naštěstí se nám nikdo neztratil. Na vrátnici knihovny si nás vyzvedla paní knihovnice, zavedla nás do nejvyššího patra, v němž je speciální místnost, dílnička, kde jsme okamžitě zatkli plotr na řezání nálepek a od něj jsme se aspoň půl hodiny nehnuli. Prohlídka knihovny se málem nekonala. Odtržení od nálepek bylo náročné, ale korunované kompletním průzkumem všech zákoutí doslova „od půdy po sklep“.  Mezi těmito dvěma místy je úctyhodných 134 schodů, vedou do prostor velmi tajemných – regálový systém, ovládaný jednou rukou, knihy veliké přes sedmdesát centimetrů a opět dílna naplněná moderní technikou včetně Ozobotů. To vše bylo zárukou, že nuda neměla šanci. Velký kus času utekl jako voda a muselo se domů. Tak „papa“ zase příště!