Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Počet volných míst pro školní rok 2024/2025 je 15.

 

Den otevřených dveří: 12.3. 2024 od 8.00 do 11.30 hodin.

 

 • Přihlášky lze získat:

1/ elektronicky na adrese zapisdoms.brno.cz (zde najdete veškeré informace o zápisu)

2/ v kanceláři ZŠ, a to:

 1. 4. 2024 (8.00 – 9.00 hodin a 13–15 hodin)

 

 • Přihlášky budou přijímány v kanceláři ZŠ:
 1. 5. 2024(13–15 hodin) a 14. 5. 2024 (8.00 – 9.00 hodin a 12.30–15.30 hodin).

 

Podání žádosti

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání: viz informace na konkrétní MŠ.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu.

 

Něco málo o naší MŠ:

Dvoutřídní mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení těchto prostor umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí.

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z daltonského programu, který vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod dětí do prvního ročníku základní školy. Škola je také zapojena v projektu Mensy ČR NTC Learning. Ve spolupráci s Mensou jsme otevřeli klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna.

 

Pro všestranný rozvoj dětí MŠ zajišťuje:

 • návštěvy kulturních akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy..)
 • možnost pohybových aktivit na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ
 • půldenní a celodenní výlety
 • kroužek pro nadané děti-Zvídálek
 • bruslení v hale Rondo
 • cvičení – Sportíkova akademie
 • kroužek logopedické prevence-Povídálek
 • přípravka anglického jazyka
 • edukativně-stimulační skupiny
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, se seniory

Řada akcí (besídky, výtvarné dílny, karneval, pasování na prvňáky, …) umožňuje aktivní účast rodičů na dění ve škole.

Našim cílem je vytvoření takového prostředí a podmínek, ve kterém je každé dítě šťastné, spokojené a cítí se bezpečně.