Zvídálek v 1. pololetí školního roku 2023/24

Zvídálek v 1. pololetí školního roku 2023/24

V 1. pololetí tohoto školního roku probíhaly opět jedenkrát za 14 dní lekce Zvídálka. Tentokrát to byla tato témata:

  1. Zvídálek – „Seznamovací“ – četli jsme příběh „ Rande“ z knihy Cajdák Fígl Prskolet, při kterém se děti seznámily s významem slova Rande. Po přečtení příběhu se děti navzájem představily. Potom si děti vyrobily své jmenovky, abychom si připomněli svá jména i v dalších lekcích Zvídálka. Na procvičení jmen jsme si zahráli hru s klubíčkem „Síťování“. Děti zvládly vytvořit síť i se z ní bez problémů rozplést.
  2. Zvídálek – „Ochranné zbarvení a mimikry“  – zabývali jsme se ochranným zbarvením živočichů v přírodě (ukrytí v okolním prostředí před predátory, ukrytí za účelem lovu, překvapení kořisti, podoba s jiným jedovatým druhem za účelem ochrany před napadením predátorem (hmyz, plazi)), zjistili jsme, co jsou to mimikry, krypse, hledali jsme v prostoru třídy ukryté „žížaly“ z barevného papíru, které splývají se svým pozadím. Odhalovali jsme živočichy na fotografiích v jejich přirozeném prostředí – PC, interaktivní tabuli. Sami jsme si vybarvili ochranné zbarvení na obrázek chameleona či sovy a ukrývali je ve třídě.
  3. setkání Zvídálků se točilo kolem dřeva a  práce s ním. Po přečtení kapitoly Fachman, jsme si povídali o tom, kdo je to takový „Fachman“, kdo a jak pracuje se dřevem. Zazněla tu slova jako „dřevorubec“, „tesař“ a „truhlář“. Rozdělili jsme dřeviny na listnaté a jehličnaté, pozorovali jsme stavbu listů, jehličnaté větvičky a šišek, popisovali jsme strom a jeho části. Řekli jsme si něco o stáří stromu, počítali jsme letokruhy. Vyrobili jsme si ze šišky dekoraci pomocí bílé barvy a tupování a  program jsme si také zpestřili písničkou „Já do lesa nepojedu“. Na závěr této lekce jsme si zatloukli pár hřebíčků do dřeva a s písničkou na rtech jsme tuto lekci Zvídálka ukončili.
  4. Zvídálek jsme se zaměřili na oslavu adventu a strašidelné pokusy .  Po přečtení strašidelného příběhu jsme se rozdělili do skupin . Část dětí vyráběla strašidla z kelímků, které si pomalovaly a ozdobily. Smícháním sody, barvy, octa a mýdla si vytvořily soptící strašidla. Pokus se nám zdařil a moc se nám líbil. Potom jsme vyrobili umělý sníh. Smíchali jsme jedlou sodu s kondicionérem na vlasy. Z umělého sněhu jsme vyrobili zimní krajinu se sněhuláky – když není sníh venku, tak ho máme v MŠ.
  5.   V 5. Zvídálkovi jsme si pověděli legendu o Mikulášovi  a potom jsme se přemístili do pekla. Děti si nejprve vyrobily čertovské čelenky, za které získaly čertovský ocas a pekelné řádění mohlo začít. Plnily se pekelné úkoly: stavba ohniště – dodržování bezpečnosti v přírodě, kde a za jakých podmínek můžeme v přírodě rozdělávat oheň –  vaření čertovského lektvaru ze samých laskomin – z žížal, červů, žabích slin, dračího oka…, obkreslování čertího šklebu – na folii spolupráce s kamarádem, boj o čertí ocas – pohybová hra, čertí tanec. Za to vše  čertíci získávali bodíky do čertovského  vysvědčení.
  6. V 6. Zvídálkovi jsme se věnovali času. Povídali jsme si o tom, jaké to je, když máme fofr, jak dělíme čas na rok, měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty a sekundy. Zkusili jsme si také pomocí ozvučných dřívek vyťukávat rytmus sekundy. Porovnali jsme různé druhy hodin, popsali jsme funkci ručiček na ručičkových hodinách. V rámci hry jsme stopovali, za jak dlouho se každému Zvídálkovi podaří najít a obléknout si svoje oblečení, z velké, promíchané hromady…. Vyrobili jsme si také papírové sluneční hodiny. Program byl nabitý a měli jsme tzv. „fofr“….
  7. Zvídálek byl věnován Optice, optickým klamům. Zopakovali jsme si poznávací smysly člověka a hlavní smyslové orgány. Vyzkoušeli jsme si svůj zrak na řadě optických klamů i převrácení obrazu pomocí sklenice s vodou. Odhadovali jsme délky úseček a průměru kruhů a provedli jsme kontrolu měřením pravítkem.
  8. V 8. Zvídálkovi se vše točilo kolem Magnetismu – řekli jsme si, co je to přitažlivá síla, magnet a jaké má vlastnosti, provedli jsme pokusy s kovovými pilinami, kompasem, vyrobili jsme si magnetický obrázek na lednici.