Přijímací zkoušky nanečisto v 9. ročníku

Přijímací zkoušky nanečisto v 9. ročníku

Žáky 9. ročníku čeká v dubnu 2024 přijímací řízení na střední školy. Příprava na přijímací zkoušky není jednoduchá. V letošním školním roce proběhly přijímací zkoušky nanečisto již v listopadu a v únoru si je žáci zopakovali. Tentokrát jsme zvolili ranní blok – na test z matematiky je potřeba 70 minut a na test z češtiny je povolených 60 min.

Naším cílem bylo vytvořit podobné prostředí jako na vybrané střední škole, deváťákům jsme tak chtěli dát příležitost získat praktické zkušenosti a zvyknout si na atmosféru a nároky skutečného přijímacího procesu.

Písemné práce opravili vyučující těchto předmětů a výsledky také zpracovali. Vyhodnocení testů probíhá anonymně, každý žák obdržel kód, pod kterým zjistí svoje výsledky v rámci ročníku a také může porovnat svoje výsledky v listopadu se současným výkonem.  Většina žáků se proti podzimu zlepšila. Takže vytrvejte a procvičujte:). Třeba pomocí aplikace CERMATU: TAU

Výsledky matematika

Výsledky český jazyk

Výsledky celkem