Průměrné výsledky uchazečů o školy v přijímacím řízení 2023: gymnázia 58 %, lycea 49 %, SOŠ 39 %, SOU 31 %