Průměrné výsledky uchazečů o školy v přijímacím řízení 2023: gymnázia 74 %, lycea 55 %, SOŠ 55 %, SOU 45 %