Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Školního kola jubilejního 50. ročníku Olympiády v českém jazyce se v letošním školním roce zúčastnilo 15 žáků 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku.

V první části soutěže žáci řešili úkoly týkající se gramatiky, významu vět, porozumění textu, hledali příbuzná slova, měli prokázat porozumění ustáleným slovním spojením, zamýšleli se nad hláskovou stavbou slov. Ve druhé části soutěže bylo jejich úkolem vytvořit prozaický text na téma Poprvé sám/sama… Na řešení každé části soutěže bylo stanoveno 60 minut, celkem mohli žáci získat 50 bodů.

Vítězkou školního kola se stala Simona Lochmanová, žákyně IX.C, která získala 43 bodů, na druhém místě se umístila žákyně VIII.C Lucie Šímová se ziskem 42 bodů, třetí místo obsadil žák IX.C Vít Janík s 39 body.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast v soutěži a vítězům srdečně blahopřejeme 🙂