Soutěž  O NEJLEPŠÍ MAPU NA GEOGRAFICKÉ TÉMA

Soutěž O NEJLEPŠÍ MAPU NA GEOGRAFICKÉ TÉMA

Umíš číst v mapě? Baví tě mapy tvořit?  Rád tvoříš, kreslíš? Můžeš se letos zúčastnit zeměpisné olympiády i jinak.  Vytvořte  do 1. března 2024 vlastoručně vytvořenou mapu na libovolné geografické téma. Pracuj samostatně nebo ve skupině kamarádů.  Použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno.

Mapu doneste svému vyučujícímu zeměpisu. Potřebujete více  informací a detailů soutěže, oslovte opět svého učitele zeměpisu:)

Pokyny k soutěži

https://www.zemepisnaolympiada.cz/texty/zo_mapa_soutez_2024.pdf