Zeměpisná olympiáda 2023/2024 – školní kolo

Zeměpisná olympiáda 2023/2024 – školní kolo

V lednu proběhne školní kolo zeměpisné olympiády. Tentokrát se sejdeme dvakrát,  ve čtvrtek 4. ledna 2024 žáci 7. a 8. ročníku a o týden později ( 11. ledna)  žáci 6. a 9. ročníku.  Předmětová soutěž se uskuteční v učebně zeměpisu (č. 15) od 12.00 do 13.45.

Zájemci o školní kolo se nahlásí svému vyučujícímu zeměpisu, nebo pošlou přihlášku přes elektronickou žákovskou knížku paní učitelce Trnkové do pátku  22. prosince 2023. Informaci najdete i ve svém týdenním plánu nebo na nástěnce ve druhém patře.

Informace k soutěži