Přijímací zkoušky nanečisto v 9. ročníku

Přijímací zkoušky nanečisto v 9. ročníku

Žáky 9. ročníku čeká  v dubnu 2024 přijímací řízení na střední školy.  V listopadu jsme v rámci výuky v předmětu Člověk a svět práce realizovali první kolo přijímacích zkoušek nanečisto.  Žáci si vyzkoušeli test  z matematiky a českého jazyka . Na test z matematiky je potřeba 70 minut a na test z češtiny je povolených 60 min. Písemné práce opravili vyučující těchto předmětů a výsledky také zpracovali.  Vyhodnocení testů probíhá anonymně, každý žák obdržel kód, pod kterým zjistí svoje výsledky v rámci ročníku.

Naším cílem  bylo pomoci budoucím studentům identifikovat oblasti, v nichž potřebují další přípravu a podporu. Také je důležité, aby žáci dostali  konstruktivní zpětnou vazbu, případně poradenství ohledně dalších kroků v přípravě na přijímací řízení. Stres před přijímačkami je běžný a mnoho žáků i rodičů:) se s ním potýká. Druhé kolo přijímacích zkoušek nanečisto realizujeme v únoru 2024, bude zaměřené na simulaci skutečných přijímacích zkoušek. Naším cílem bude vytvořit podobné prostředí jako na vybrané střední škole.  Tak  můžeme  poskytnout deváťákům příležitost získat praktické zkušenosti a zvyknout si na atmosféru a nároky skutečného přijímacího procesu. To může pomoci budoucím studentům cítit se více  připraveni, a snížit tak stres spojený s dubnovým přijímacím řízením.

Ukázky testů najdete na stránkách společnosti CERMAT:  Testové zadání 

Internetový kurz zdarma Příprava k přijímačkám na SŠ.