Děti z III.B obsadily 2. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list

Děti z III.B obsadily 2. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list

Ve středu 3. května 2023 se sedm dětí ze III.B zúčastnilo přírodovědné soutěže Zlatý list v brněnské zoologické zahradě.

Děti byly rozděleny do dvou týmů. Každý tým dostal mapu zoo. Podle mapy děti obcházely stanoviště, kde pro ně byly připraveny různé úkoly s přírodovědnými tématy jako například ptáci, rostliny, stromy a keře, minerály a horniny. Letos byla soutěž obohacena o stanoviště, na nichž měly děti prezentovat, jakým způsobem pečují o přírodu. Na toto stanoviště si děti ve škole připravily plakát, podle kterého povídaly, jak pomáhají přírodě. Za správné odpovědi děti sbíraly body. Na konci soutěže se oběma týmům body sečetly dohromady.

Děti byly velice šikovné. Moc se jim při plnění úkolů dařilo – vybojovaly druhé místo.

Zde jsou jména našich malých přírodovědců:

Ivana Šáchová, Jakub Tejml, Rudolf Rychtařík, Kristýna Marhanová, Viktor Petr, Michal Bisaha, Matěj Čech

Dětem velice gratulujeme!