Absolventské projekty 2023

Absolventské projekty 2023

Absolventské projekty jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít si zasloužený osobní úspěch.

Rozpis prezentací

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

  1. schopnost dlouhodobé a systematické práce,
  2. schopnost vyhledávání a zpracování informací a jejich citování,
  3. schopnost propojit učivo více vzdělávacích oborů,
  4. schopnost napsat vlastní text na dané téma,
  5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
  6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
  7. schopnost svou práci prezentovat.