Projektový den BE FIT

Projektový den BE FIT

Ve středu 5. dubna 2023 proběhl dlouho očekávaný a neméně dlouho připravovaný projektový den BE FIT. Pro tento den si žáci sami sestavili svůj čtyřhodinový rozvrh ze dvou hodin vědomostních workshopů a ze dvou hodin fyzických aktivit. Nabídka byla široká – od muzikoterapie, bylinek, otužování nebo péči o pleť přes přípravu zdravých pokrmů a počítání optimálního denního příjmu, po návyky šťastných teenagerů, první pomoc či tvorbu reklamních sloganů na téma zdravá svačina. Z fyzických aktivit měly děti na výběr jógu, zumbu, aerobik či domácí posilování, z venkovních aktivit pak indiánský běh nebo 10 000 kroků; děti si také mohly porovnat své sportovní výkony se zaběhnutými standardy. Poslední hodinu se žáci sešli se svými třídními učiteli a celý den reflektovali. Ze zpětných vazeb vyplývá, že si (nejen) děti den užily a mnohému se naučily.

Tímto dnem ale celý projekt BE FIT nekončí. Žáci si na základě získaných vědomostí a dovedností stanoví své tři osobní výzvy, které se budou snažit v následujících týdnech dodržovat.   

Aby si přišli na své i rodiče, budou pro ně v odpoledních hodinách v průběhu dubna a května připraveny čtyři workshopy: jóga, mindfulness, bylinky jako lék a zumba.

Začneme jógou, a to v pondělí 24. dubna od 16.00 hodin. 

Těšíme se na Vás!