Klubáci se opět ozývají

Klubáci se opět ozývají

Určitě se ptáte, nad čím klubáci v poslední době bádali?
Před Vánocemi se klubáci potkali ve vestibulu 1. stupně, aby si popřáli krásné Vánoce. Za odměnu dostali dáreček a šifru, kterou měli za cíl do příštího klubu rozluštit. Spoustě klubáků se to zdárně podařilo. Následující dva lednové kluby proběhly „pod lupou“. Díky mikroskopům se klubáci ocitli ve světě zvětšeném až 1600krát. Neskutečné pohledy! Vzorek střídal vzorek. Na třech vědeckých pracovištích se pracovalo bez přestávky, bádalo se a objevovalo. Techniku si klubáci podmanili velmi brzy, a tak pracovali samostatně. Domů jsme odešli s otázkou, jako barvu má sníh, cukr, sůl, obloha, mraky… A proč? To jsme zvědaví, na jaké odpovědi klubáci do příštího setkání přijdou.
A co Vy? Přijdete na to, co se skrývá na fotografiích?

Vedoucí klubu