Zvídálek 30. 11. 2022

Zvídálek 30. 11. 2022

V 5. lekci Zvídálka jsme se dozvěděli z knihy Cajdák, Fígl, Prskolet co znamená výraz Herdekbaba, která vidí každého člověka spolčeného s čerty.

Děti si nejprve vyrobily čertovské masky, ve kterých si plnily pekelné úkoly:

  • Stavba ohniště ( dodržování bezpečnosti v přírodě), vaření čertovského lektvaru ze samých laskomin – z žížal, žabých slin, dračího oka…
  • Obkreslování čertího šklebu – na folii spolupráce s kamarádem
  • Boj o čertí ocas – pohybová hra
  • Čertí tanec

Za to vše  čertíci získali čertovské vysvědčení.