Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Příjímací zkoušky do 6. třídy

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2023/2024 proběhne v pátek 19. května 2023 od 9.00 h.

Přihlášku budete moci vyplnit online zde od 1. dubna do 7. května 2023.Příjem přihlášek je ukončen.

Jedná se o přihlášku pouze do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky V případě zájmu o zařazení do klasické třídy je nutné podat žádost o přestup (viz dokumenty ke stažení). V tomto případě rozhoduje počet volných míst v těchto třídách a přednost mají sourozenci žáků naší školy. Tyto žádosti budeme přijímat nejdříve začátkem května 2022.

 

Ukázky přijímacích testů z minulých let:
2017
2015
2014