Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Příjímací zkoušky do 6. třídy

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 21. května 2024 od 9.00 h.

Přihlášku budete moci vyplnit online zde od 17. dubna do 15. května 2024. Příjem přihlášek v této chvíli neprobíhá.

Jedná se o přihlášku pouze do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. V případě zájmu o zařazení do klasické třídy je nutné podat žádost o přestup (viz dokumenty ke stažení). V tomto případě rozhoduje počet volných míst v těchto třídách a přednost mají sourozenci žáků naší školy. Tyto žádosti budeme přijímat nejdříve začátkem května.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky budete informováni prostřednictvím webových stránek školy, v kanceláři školy a na vývěsce školy.

 

Vzor přijímacích testů: 

Přijímací test 2014

Přijímací test 2015

Přijímací test 2017