Výše úplaty za ŠD pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za ŠD pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za ŠD pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 300 Kč/měsíc. Splátka za jednotlivé pololetí činí 1 500 Kč, na celý školní rok 3 000 Kč.
Zákonní zástupci obdrží podrobné informace přes EŽK během měsíce září.