Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky
pro školní rok 2024/2025


Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 21. května 2024 od 9.00 h.

Příjem přihlášek byl ukončen.

Jedná se o přihlášku pouze do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky V případě zájmu o zařazení do klasické třídy je nutné podat žádost o přestup (viz dokumenty ke stažení ). V tomto případě rozhoduje počet volných míst v těchto třídách a přednost mají sourozenci žáků naší školy. Tyto žádosti budeme přijímat nejdříve začátkem května 2024.