Absolventské projekty 2024

Absolventské projekty 2024

Na konci května proběhly ve škole slavnostní prezentace absolventských projektů, na nichž deváťáci pracovali po celý školní rok. Tato vystoupení jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu svého dosavadního vzdělávání. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít zasloužený osobní úspěch.

Žáci si pro svou práci zvolili rozmanitá témata; mezi nejúspěšnější patřily absolventské projekty Kamila Valieva a já, Poezie a my, Provence, Jezdectví v mém životě, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Porovnání Discord vs Bill Cipher, Drážní vozidla nezávislé trakce a mé fotografie železnic, Dvojčata Sluneční soustavy, Eurovision song contest, Skauting, Cukrovka I. a II. typu, Morová epidemie, Středověká historie Znojma, Železnice v ČR, Tanky (historie vzniku, původní koncepty), Historie střelných zbraní, Československé legie, Porsche, Banky a bankovnictví či Concorde.

Vyhodnocení absolventských projektů