Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMPP  pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMPP pro školní rok 2024/2025

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2024 v 15.30 hodin.

Převezmete zde rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte a třídní učitel vás seznámí s důležitými informacemi týkajícími se následujícího školního roku. Pokud se na tuto schůzku nemůžete dostavit, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu martina.satinska@zskridlovicka.cz.

Pokud Vaše dítě nenastoupí do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, kontaktujte nás prosím bez prodlení e-mailem na adresu martina.satinska@zskridlovicka.cz.

Kódy přijatých žáků (tento kód jste obdrželi v mailu po odeslání přihlášky, nejedná se o autorizační kód)

38439996 45d85d80 6c4dce69
56589316 480d3578 79107d96
1ae86a33 51f6dccb 84cdd40a
3e18a99d 5c73e61a 9490700
3fbcfc3b 65a2011e 965ad649
9742962c a7a5ddcd c7b68675
98653dd8 a87d9dc5 d176b8d3
98ef4086 ad1ddcbe e90e2a51
996c8175 b329ecd9 f674cc36
a361a863 c2db4dfb f7512463

 

 

Kódy nepřijatých žáků

06d70005 354e800b 85c35a38
0a39b3cb 4d0feadc 99fee3f4
141c9c7d 532efbb1 a3225f54
2867a2ad 6293a4ed a72679d2
2f20315f 69cfd39b b2efb66e
316da14a 7c6a9b0e b8dc433e
be5288bd d9814887 fe3ec2d2
c2e60889 e3411921 g26ak4ch
c46ea926 e42404f8 h5al01jp
c7c85a91 f16a4c70
c8694c5b f446fe0a
d23155e3 fc4dc847