Úspěchy dětí čtvrté a páté třídy v Pythagoriádě pro 6. ročník

Úspěchy dětí čtvrté a páté třídy v Pythagoriádě pro 6. ročník

Úspěchy dětí čtvrté a páté třídy v Pythagoriádě pro 6. ročník

Letos jsme se i my na I. stupni rozhodli, že si někteří žáci vyzkouší Pythagoriádu pro 6. ročník. Ve školním kole měli žáci IV. B pět úspěšných řešitelů, V. A tři úspěšné řešitele a z V. B bylo šest úspěšných řešitelů. Tyto děti postoupily do okresního kola soutěže na ZŠ Vedlejší. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že šest z nich obdrží diplom a ceny.

Jsou to Martina Pešek z V. B a Matyáš Salva ze IV. B, kteří se umístili na 1. místě.
Michal Bisaha a Ivana Šáchová, oba ze IV. B, a Petr Studený z V. A, kteří se umístili na 2. místě.
A David Maňásek z V. A, který skončil na místě třetím.

Výhercům patří velká gratulace!

Veronika Jetelinová