Speciální olympiáda 2024

Speciální olympiáda 2024

Dne 10. května 2024 proběhl již 17. ročník Speciální olympiády pro děti s podpůrnými opatřeními, a sice pod
záštitou JUDr. Ireny Matonohové, členky Rady města Brna. Děti ze 4. a 5. ročníků soutěžily v osmi
různých oblastech – ve vědomostech z českého jazyka, matematiky, ve čtení, v měkkých dovednostech,
ve schopnosti organizace a komunikace i v pohybových dovednostech.
Žáci naší školy Michael Benda, Klára Kováčová, Nikolas Oborný a Štěpán Pernica obsadili 3. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Vlčková