I.A se přesunula do minulosti prostřednictvím programu Život v čase našich předků

I.A se přesunula do minulosti prostřednictvím programu Život v čase našich předků

Ve čtvrtek 9. května 2024 se vydali žáci I.A s paní učitelkou do Paláce šlechtičen za programem Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času.
V průběhu edukačního programu se děti seznámily s tradicemi lidové kultury vztahujícími se k rodinným i společenským zvykům, s významnými svátky a slavnostmi v ročním cyklu.
Přenesli jsme se do minulosti na moravskou vesnici v 19. a na počátku 20.století a naslouchali jsme, jak  k nám předměty promlouvají. Formou zážitkových aktivit jsme se zaměřili na lidová řemesla, umění, přírodní materiály, hospodářství i zemědělství.
V dětské dílně jsme si vyzkoušeli, že dojení není legrace, mohli jsme si vyzkoušet oblékání lidových krojů, šlápnout si do kolovrátku či zkusit tkát na menším tkalcovském stavu. Zahráli jsme si zapomenuté všední dětské hry. Někteří však opět sáhli po loutkách, které jsme si představili již v minulém programu, ale stále nás fascinují.
Přiložené fotky jsou důkazem, že jsme si program patřičně užili.
Iva Fryaufová, tř. uč. I.A