Participativní rozpočet 2024

Participativní rozpočet 2024

Participativní rozpočet je možnost pro žáky navrhnout a nakoupit něco do školy, ve které tráví každý den.
Na nápady mají vyhrazeno 35 000 Kč a účastní se ho 4. až 9. třídy.
Fáze participativního rozpočtu:

 1. Navrhování (DOKONČENO)
  1. Žáci si od třídních učitelů vyzvednou listy pro zaznamenání návrhů. Navrhovat mohou ve skupině i jako jednotlivci.
  2.  Až své návrhy sepíší, odevzdají je v kabinetu matematiky (č. 26) nebo zpět třídním.
  3. Návrh má být proveditelný a pro celou školu, nikoliv pouze pro navrhující třídu.
 2. Schvalování (DOKONČENO)
  1. Navrhovatelé počkají, jestli vedení školy schválí jejich nápad.
 3. Propagace (právě probíhá)
  1. Navrhovatelé připraví propagaci svého návrhu, ten musí obsahovat následující:
   1. Vytvoří plakát, video, nebo jiným způsobem vizuálně znázorní, proč je jejich nápad dobrý.
   2. Zjistí, kolik jejich nápad bude přibližně stát, případně najdou, kde ho pořídit.
   3. Počkají, jak dopadne hlasování.
 4. Hlasování
  1. Žáci si v informatice prohlédnou návrhy a dají hlasy nápadům, které se jim líbí.
 5. Vyhlášení
  1. Vítězné nápady budou vyhlášeny.
  2. Navrhovatelé nápadů dostanou odměnu!

.