Žáci I.B se vydali za vodníkem Jezerníčkem

Žáci I.B se vydali za vodníkem Jezerníčkem

Prvňáčci z I.B se v pátek 26. dubna vydali na pracoviště Lipky, tzv. Jezírko – nachází se v lese mezi Soběšicemi a Útěchovem. Na Lipce pro prvňáčky vodník Jezerníček připravil zajímavý program. Po absolvování dráhy z prolézaček prvňáčci obdrželi barevnou stužku, podle které se o něco později rozdělili do dvou skupinek. V každé skupince si děti povídaly o vodě a o možnostech, jak jí lze šetřit, a ochutnaly různé druhy pitné vody. Také si povídaly o jednotlivých fází vývoje žab. Díky pěknému počasí druhá část programu proběhla na výbornou. Každý žáček si vyzkoušel lovení živočichů z místního jezírka. Živočichy jsme potom pomocí klíče rozeznávali a pomocí lup pozorovali více zblízka.

Mgr. Terezie Veselá