Stanovisko RSR ke stávce

Stanovisko RSR ke stávce

Rada Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s., přijala dnes, tj. 21. 11. 2023, v rámci hlasování per rollam v souladu s právními předpisy a čl. XI. Stanov Sdružení rodičů Křídlo v reakci na stávku zaměstnanců ZŠ a MŠ Křídlovická plánovanou na pondělí 27. 11. 2023 následující usnesení, kterým vyjadřuje zaměstnancům školy podporu:
 
Souhlasíme s požadavky stávkujících pracovníků ve školství a věříme jejich motivům – že to, co dělají, dělají pro naše děti. Chceme, aby všichni pracovníci ve školství měli co nejširší možnosti ukázat našim dětem krásu poznávání, aby každému z dětí mohli nabídnout ten nejlepší způsob, jak dosáhnout radosti z objevování, jak se naučit být samostatný, odpovědný a otevřený k ostatním i k sobě, aby dětem mohli ukázat možnosti, které mají, aby jim pomohli objevit jejich potenciál a pomohli jim jej využít na jejich cestě k naplněnému životu. Věříme, že to dělají pro budoucnost našich dětí i pro budoucnost naši. Podporujeme všechny zaměstnance školy, kteří za budoucnost našich dětí bojují, i když je to formou stávky, která nám rodičům přinese komplikace. Zjevně již nejsou jiné méně nátlakové možnosti. Jedná se o jeden den komplikací, který však, jak věříme, může hodně změnit.
 
Za Radu Sdružení rodičů Křídlo 
Lenka Vodáková, předsedkyně