Projektový den na prvním stupni

Projektový den na prvním stupni

Ve středu 25. října proběhl v krásném prostředí parku pod Špilberkem projektový den s názvem Den pro
přírodu.

Děti z 1. stupně prošly pěti stanovišti, kde si hravou formou vyzkoušely, co vědí o přírodě, ekosystémech,
třídění odpadů, potravních řetězcích, jak se orientují v mapě apod. Se vším jim ochotně pomáhali kromě
učitelek a asistentek i žáci IX. C, za což jim patří velká pochvala.

Počasí nám přálo, celá akce proběhla v příjemné atmosféře.

Po vyřešení všech úkolů si děti na své kartičky provedly sebehodnocení.

Těšíme se na další podobné akce.

Za 1. stupeň Jitka Hajská a Veronika Jetelinová