Naše škola se připojuje ke stávce 27. listopadu 2023

Naše škola se připojuje ke stávce 27. listopadu 2023

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická, oznámil ředitelce školy, že 91 zaměstnanců naší školy se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola (včetně mateřské školy) bude pro žáky celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo. Uzavřena bude i školní jídelna. Bližší informace jste dostali prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy