Absolventské projekty 2023 – fotografie a hodnocení od spolužáků

Absolventské projekty 2023 – fotografie a hodnocení od spolužáků

V letošním školním roce jsme u absolventských projektů připravili několik novinek. Dvě z nich se týkaly hodnocení prezentací projektů spolužáky z devátého ročníku a spolužáky z 6.–8. ročníku.

Hodnocení od spolužáků z devátého ročníku
Každý z žáků devátého ročníku obdržel před záhájením prezentací hodnoticí list, do kterého při prezentacích, na kterých byl přítomen, zaznamenal, zda jeho spolužáci vhodně vystupovali, mluvili srozumitelně, měli připravené pomůcky, prezentace byla pěkně graficky zpracovaná a zda je vůbec prezentace projektu zaujala. Následně také prezentaci obodoval body v maximální výši 10.

A jak to celé dopadlo, se můžete podívat zde.

 

Hodnocení od žáků z 6.–8. ročníku
Na každé prezentaci absolventského projektu byli přítomni také žáci z nižších ročníků druhého stupně. V každé hodině byly prezentovány dva projekty a na závěr hodiny, při odchodu, mladší žáci hlasovali na tabletu, který projekt se jim líbil víc, nebo zda se jim líbily oba stejně. Vzhledem k tomu, že v každé hodině byl jiný počet žáků, neuvádíme zde kompletní výsledky, ale jen názvy projektů, které zaujaly nejvíce, tedy získaly 20–25 hlasů.

Plavání, Marvel Studio
Jack Rozparovač
Spánek
Manželé Zátopkovi
Požární sport
Kolo a jeho využití
Star Wars
Atletika
Kytara
7 divů světa
Moderní gymnastika
Život ve vesmíru
Cestování
Od kadeta k axelovi
UEFA