Sportovní den

Sportovní den

Milí rodiče,
sportování a setkávání není nikdy dost, a proto Vás u příležitosti Mezinárodního dne dětí zveme na tradiční dětský sportovní den, který se bude konat v pátek 2. června od 15.00 na školním hřišti (vstup z ulice Nádvorní).
Děti čeká několik stanovišť se zábavnými sportovními úkoly, za jejichž splnění získají odměnu, nebude chybět malování na obličej a pro Vás občerstvení.
Těšíme se na viděnou, Rada Sdružení rodičů Křídlo

SpoRtovní den