Astronomická olympiáda – úspěch žáků VI.C

Astronomická olympiáda – úspěch žáků VI.C

Žáci naší školy, kteří byli úspěšní ve školním kole astronomické olympiády, pokračovali do kola krajského, v němž plnili zadané úkoly a aktivity vztahující se k astronomii.
V krajském kole se žáci ze VI.C stali úspěšnými řešiteli mezi více jak 100 jinými, kteří se této olympiády zúčastnili.
Kdo to tedy ze VI.C byl?
Stella Tomancová (5. místo), Kateřina Vítková (8.–9. místo), Alexej Snášel (15. místo), Jan Vašina (24. místo) a Viktorie Vosková (25. místo).
Stella Tomancová dále postupuje do finále.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Anna Haisová a Radek Švaniga