Výuka zeměpisu v naší škole

Výuka zeměpisu v naší škole

Tento měsíc nám dorazily nové učebnice do zeměpisu – tyto učebnice od nakladatelství Nová škola – Duha s.r.o. nám pomohou získat potřebné geografické dovednosti. Ve škole pracujeme také s atlasy  nakladatelství Kartografie Praha a.s.

Zeměpis je školní předmět, který ve škole zastupuje vědecký obor geografie. Zeměpis by neměl být jen o faktografických znalostech, ale hlavně o pozorování krajiny, pokládání si otázek: Kde to je? Proč to tam je? Jak to vzniklo? Je to v symbióze s přírodou a člověkem? Kdo to vytvořil? Jak se krajina kolem nás bude vyvíjet? Jak je svět propojen? Mohu srovnat život v jiné části světa se životem v České republice? Co máme společného a čím se lišíme?

Zeměpis je předmět, který  aplikuje znalosti a kompetence z různých dalších předmětů. Je  také ideálním oborem  k rozvíjení  soft–skills“. Některé z nich využili třeba naši osmáci při skupinové práci a tvorbě prezentací na zadané téma z jižní Evropy.  Trénovali komunikační dovednosti, schopnost kooperace, budování týmu, osobní efektivitu při práci v týmu, schopnost přijímat kritiku, trénink pružnosti myšlení ve stresové situaci.  Na závěr projektu  si  žáci samostatně ohodnotili svoji práci.  Ukázky sebehodnocení  a vydařenou prezentaci z každé třídy najdete v závěru tohoto článku.

Základem práce v  zeměpise je i práce s mapou (digitální nebo papírovou). Mapy jsou dnes vnímány jako komplexní nástroj, který vyučujícím usnadňuje (a v mnoha případech i umožňuje) rozvoj geografického myšlení žáků, tedy dosažení hlavního cíle geografického vzdělávání. Cíle, jehož naplnění pomáhá formovat komplexního jedince, schopného racionálně a zodpovědně jednat v prostoru (cit. JELÍNEK, M: Metodika pro práci s mapou ve výuce, 2021).   V šestém ročníku si žáci VI.C vytvořili vlastní výstavu map. Fantazie pracovala na plné obrátky – vznikla celá území, která naši žáci přenesli do kartografického díla. 

Italské sopky

Španělština

Kanárské ostrovy 

Mgr. Pavlína Trnková

JELÍNEK, Martin. Metodika pro práci s mapou ve výuce [online]. 14. 2. 2021 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: https://zachranzemepis.cz/metodika-pro-praci-s-mapou-ve-vyuce/