Textilní tvorba ve výtvarné výchově IX.A

Textilní tvorba ve výtvarné výchově IX.A

Žáci IX.A se 8. prosince 2022 zúčastnili výukového programu Design co nosím, který pořádá Moravská galerie. Díky zajímavému výkladu paní lektorky a názorným ukázkám získali představu o základních principech fungování oděvního průmyslu od 19. století po současnost a seznámili se s aktuálními tématy udržitelnosti v módě na příkladu prací současných oděvních designérů a designérek. Ve druhé části výukového programu sami ve skupinkách vytvořili návrhy oděvů a své práce s nadšením prezentovali ostatním.

Na tuto zkušenost jsme navázali v následujících hodinách výtvarné výchovy, v nichž žáci dostali za úkol ve dvojicích vytvořit textilní obraz, jehož základem budou geometrické tvary a jež bude doplněn aplikací macramé. Žáci se úkolu chopili se zaujetím, z nabízených textilních materiálů si citlivě vybrali barevné kombinace, dokázali vkusně pojmout velkou plochu obrazu a trpělivě pracovat na jeho zhotovení. Závěrem svá díla představili spolužákům. Za svou práci si zaslouží velkou pochvalu. A poněvadž je téma designu zaujalo, 16. února 2023 se vydáme do Moravské galerie znovu, tentokrát na výukový program Jiří Pelcl design, v němž se dozvědí, co všechno obnáší práce designéra, a sami si také navrhnou a vyrobí vlastní produkt.

Mgr. Lenka Hofírková