Projekt BE FIT

Projekt BE FIT

Doba lockdownů sice již pominula, my se však stále setkáváme se sníženou fyzickou kondicí dětí i častou potřebou zajištění jejich psychické pohody. Rozhodli jsme se proto uspořádat projekt s názvem „BE FIT“.

Tento dobrovolný projekt bude probíhat od 6. února 2023 formou týdenních výzev, tzv. „Challenges“, které budou zaměřeny na tělesnou i duševní aktivitu. Doufáme, že se všichni zapojíte.

Druhá část projektu bude gradovat ve středu 5. dubna, kdy pro žáky 6.–9. ročníku připravíme projektový den. V nabídce budou workshopy zaměřené na fyzickou aktivitu i na teoretické znalosti potřebné k tomu, abychom skutečně mohli být fit. Děti z prvního stupně také nepřijdou zkrátka a budou pro ně přichystány neméně zajímavé aktivity.

Projektovým dnem ale vše neskončí. Zreflektujeme, co jsme se ve workshopech naučili, a budeme na získané dovednosti a znalosti navazovat i nadále.