Exkurze na katedře fyziky

Exkurze na katedře fyziky

Třída VII.C v pátek 27. ledna 2023 absolvovala exkurzi na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty MUNI v Brně. Děti měly možnost si vyzkoušet pokusy s tekutým dusíkem nebo se podívat do laboratoří s čistým provozem. V druhé části dopoledne potom následoval program Hvězdárny a planetária Brno s názvem Hvězdný cirkus.