Výsledky mezinárodního šetření TIMSS

Výsledky mezinárodního šetření TIMSS

Na jaře roku 2022 se žáci letošní V. A a V.C zúčastnili mezinárodního šetření TIMSS. Jedná se o rozsáhlou mezinárodní srovnávací studií, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. V matematice jsou v šetření TIMSS hodnoceny tři obsahové domény: čísla,  měření a geometrie, data. V přírodních vědách zahrnuje TIMSS hodnocení tří obsahových domén: živá příroda, neživá příroda a nauka o Zemi. V obou předmětech jsou hodnoceny tři kognitivní domény: prokazování znalostí, používání znalostí a uvažování.

Průměrná úspěšnost žáků naší školy v matematice a v přírodovědě (v %)

Z celkového počtu 36 testovaných škol se naše škola umístila v matematice i přírodovědě na nádherném 3. místě.