SMART – ukončení dvouletého projektu

SMART – ukončení dvouletého projektu

V pondělí 30. září byl ukončen už náš druhý projekt Erasmus+: SMART. Naše škola obdržela grant ve výběrovém řízení programu Erasmus+: KA 2 na realizaci projektu „SMART – SCIENCE MEETS ART“ v roce 2017. Všechny naše aktivity najdete i na stránkách projektu : https://smart4school.eu/

Během dvou let jsme plnili aktivity projektu a také jsme se setkali s našimi partnerskými školami. Proběhlo celkem sedm setkání – v Nizozemí, Itálii, na Islandu, ve Španělsku, České republice a v Řecku i ve Finsku. Setkání se celkem zúčastnilo 30 českých studentů a 12 našich pedagogů. Hlavním tématem spolupráce evropských vyučujících a jejich žáků byla tentokrát věda a její popularizace pomocí umění. Sedm partnerských škol si zvolilo za komunikační jazyk  angličtinu. Primárně byl tento projekt zaměřen na žáky druhého stupně a jejich pedagogy. Náš společný