Light, Lines and Life – fotografická soutěž v projektu SMART

Light, Lines and Life – fotografická soutěž v projektu SMART

V květnu a červnu 2018 probíhala fotografická soutěž na téma Světlo. Vyhodnocení a předání cen proběhne v pondělí 25. června.